Odnowa

HISTORIA POWSTANIA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

Rok 1982

Animatorzy diecezjalni Ruchu Światło-Życie spotkali się na comiesięcznym dniu skupienia. Spotkanie to prowadzili liderzy diakonii modlitwy: Tomasz Kosiek i Andrzej Sionek. W ten sposób zapoczątkowali wśród animatorów diecezji doświadczenie Odnowy w Duchu Świętym.
Seminaria Odnowy w Duchu Świętym odbyły się :
– wiosną w Sosnowcu, wzięli w nim udział Krystyna Żwirek,
Joanna i Grażyna Ściubileckie, Jerzy Malisiewicz
– w Krakowie we wspólnocie Beczka, gdzie wzięli w nim udział Iwona Olszewska
i Jerzy Wojciechowski
– jesienią w Krakowie też we wspólnocie Beczka,gdzie wzięły w nim udział cztery osoby: Małgorzata i Leszek Wyrodek, Małgorzata Stuła, oraz Mirosław Topolski.
Ta grupa zapoczątkowała powstanie wspólnoty o przyszłej nazwie MARANATHA, która zaczęła się spotykać w parafii Matki Boskiej Zwycięzkiej. gdzie gościła ich siostra Maria Włodkiewicz SAC. Opiekunem duchowym był ksiądz Marczewski
Ksiądz Biskup Stefan Bareła udzielił pasterskiego błogosławieństwa młodo powstałej wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.

Rok 1983

W lutym roku w domu SS. Urszulanek Unii Rzymskiej odbyło się pierwsze
Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie poprowadzone przez
o. Wiesława Łyko. Seminarium to zakończono modlitwą o Chrzest w Duchu Świętym.
Wtedy to zawiązała się większa grupa, która zaczęła się spotykać u Księży Pallotynów. Duszpasterzami jej byli kolejno ks. Maciej Wendelin Ryś, ks. Jerzy Tusk, ks. Leśniak.
Jesienią odbył się pierwszy Kongres Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

Rok 1984

W dniach od 16 do 18 listopada 1984 roku odbył się wspólny wyjazd
grup Odnowy do Kulej.

W dniach 29.12.1984 do 01.01 1985 odbyła się
Noworoczna Oaza Modlitwy w Kulejach.

Rok 1985

W lutym odbyło się II Seminarium Odnowy. Prowadziły je osoby ze wspólnoty,
między innymi Iwona Olszewska. W tym czasie opiekunem wspólnoty był ks. Jerzy Tusk.

W lipcu odbyła się piętnastodniowa Oaza letnia w Kulejach, którą poprowadził ks. Stanisław Gancarek, oraz Ks. Jerzy Tusk.
Po wakacjach spotkania prowadził ks. Stanisław Gancarek
w Auli Duszpasterstwa Akademickiego.
Nazwa MARANATHA pojawiła się dopiero w grudniu 1985 na spotkaniu noworocznym, odbytym wraz z grupą Mamre w Parafii w Złotym Potoku,
gdzie wikariuszem był ks. Stanisław Gancarek.

Rok 1986

Dzień skupienia w Złotym Potoku.
Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, poprowadzone przez ks. Stanisława Gancarka w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii Św. Wojciecha zostało połączone z rekolekcjami ewangelizacyjnymi dla studentów, które zgromadziło około 800 osób.
DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ GLORIA DEO

Rok 1987

Diakonia życia przeprowadziła w dniach 20.03-24.06 dziesięć spotkań i katechez dla maturzystów miasta Częstochowy. Spotkania te odbywały się w sali video
przy kościele Św. Wojciecha.

W dniach 23-24.05 odbył się II DIECEZJALNY PRZGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ GLORIA DEO. Gościnnie udział wziął w nim zespół SATISFACTION ze Szwecji.

W latach 1987-1988 wspólnota Maranatha spotykała się przy parafii pw. Św. Jakuba w kaplicy domu parafialnego.

Rok 1988

Zostało przeprowadzone seminarium Odnowy poprowadzone między innymi przez Iwonę Moroń i Grzegorza Nienartowicza.
Zorganizowano Rekolekcje Parafialne, poprowadzone przez o. Tomasza Aleksiewicza.
Diakonia Życia Wspólnoty przeprowadziła od 12.01 do 26. 05 szereg spotkań i katechez dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na temat obrony życia. Spotkania te odbyły się w ramach katechizacji parafialnej w 29 parafiach Częstochowy.
W spotkaniach tych uczestniczyło około 2 684 osoby.

W dniach od 7- 8.maj odbył się
III DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ GLORIA DEO
w kaplicy Św. Józefa na Jasnej Górze.
Odpowiedzialnymi za koncert byli Małgorzata Stuła-Topolska, oraz Jerzy Wojciechowski.

06.maja w parafii p.w Biskupa Stanisława i Męczennika na Błesznie zawiązała się wspólnota MAGIFICAT . Założycielem wspólnoty był ks. Bronisław Preder a pierwszym opiekunem wspólnoty został ks. Zygmunt Jurczyk.
W początkowej fazie istnienia grupę tworzyło 40 osób.

W okresie letnim wspólnota wyjechała na rekolekcje letnie do Zakopanego.
Prowadzone były przez ks. Bronisława Predera.

Rok 1990-1991

W sierpniu odbył się letni wyjazd rekolekcyjny do Taze. W wyjeździe brał udział ks. Stanisław Jasionek.
Organizacją i dalszą współpracą ze wspólnotą Teze podjęli się Jerzy Wojciechowski
i Małgorzata Stuła- Topolska.
Podjęcie decyzji o organizacji Spotkań Modlitewnych w duchu Teze, które prowadzi
ks. Marian Duda.
Jesienią rozpoczęto redagowanie ulotki List do Młodych w ramach przygotowań
do VI Światowego Dnia Młodzieży. Ukazało się 12 numerów, które były drukowane w dużym nakładzie w diecezjalnej w drukarni i rozsyłane przez Komitet Organizacyjny do parafii w całej Polsce. Pracami redakcyjnymi zajmowały się Beata Stypułowska i Grażyna Piłkowska.
Odbyło się SEMINARIUM ŻYCIA w DUCHU ŚWIĘTYM we wspólnocie Maranatha, w którym brały udział także osoby ze wspólnoty Arka.
W parafii Matki Bożej Wspomożenia na Dębiu powstała nowa wspólnota ,,Siloe”
Na początku istnienia wspólnota liczyła pięć osób. Inicjatorem powstania nowej wspólnoty był Wiesław Jarząbek, który wcześniej należał do wspólnoty Maranatha. Duszpasterzem odpowiedzialnym za grupę został ks. Jan Chmiest.
W lutym wspólnota Maranatha pielgrzymowała do Rzymu
wraz z ks. Stanisławem Jasinkiem.
Z inicjatywy ks. Stanisława Jasionka i Grzegorza Nienartowicza powstało
Młodzieżowe Centrum Kultury Chrześcijańskiej z siedzibą
przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe.
Formy działania Centrum to:
– sekcja oświatowa, czyli kursy języków obcych, kursy muzyczne
– sekcja redakcyjna, która zajmowała się ECHEM MŁODYCH
– sekcja radiowa, która współpracowała z radiem Fiat, przez prowadzenie kawiarenki
– sekcja turystyczno – pielgrzymkowa

W Centrum odbyły się od 02.12.1991
– Spektakl ,,Pieśń o Słońcu Niewyczerpanym” Karola Wojtyły
– Andrzejki dla Przewodników Młodych
– Rekolekcje adwentowe dla MPM i Centrum , prowadzone przez Andrzeja Madeja
– Opłatek z ks.bp. Stanisławem Nowakiem
– Zabawa sylwestrowa dla 90 osób
W latach 1991- 1993 działa Muzyczna Diakonia Ewangelizacyjna.
Diakonia ta jednoczyła osoby z Odnowy, Neokatechumenatu, Ruchu Światło – Życie. Posługiwała przy różnych spotkaniach, takich jak :
– spotkania modlitewne w duchu Teze
– spotkania Ekumeniczne w parafii Ewangelicko – Augsburdzkiej
– spotkania młodych w Niedziele Palmowe
– Dni Jedności Ruchów
– spotkania przygotowawcze do VI Światowego Dnia Młodzieży.
– Pomocą muzyczną posługiwały Małgorzata Stuła – Topolska, Izabela Sekuła,
– Ewa Sobuś.
Współorganizacja w Forum Ewangelizacyjnym w sali kina przed Światowym Dniem Młodzieży w Częstochowie
Pierwsza miejska Ewangelizacja Uliczna na Placu Biegańskiego.

Rok 1992

Rekolekcje letnie w Leśniowie, prowadzone przez ks. Stanisława Gancarka
W latach 1992 -1993 Diakonia Życia wspólnoty Maranatha, prowadziła kursy przedmałżeńskie dla młodzieży szkół średnich
w Młodzieżowym Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Częstochowie
23maja udział w Ekumenicznym Marszu dla Jezusa w Warszawie.
Działalność MCKCH to organizowanie:
– 18 stycznia koncert kolęd w wykonaniu zespołu ARS
– w parafii Św. Męczenników
– 05 lutego wyjazd na wycieczkę do Wiednia Bratysławy i Brna
– 09lutego koncert gitarowy Andrzeja Jelonka
– zakończenie karnawału i zabawa dla 230 osób
– 01marca zakończenie konkursu na temat trzeźwości i wręczenie nagród zwycięzcom z Liceum Katolickiego.
– 17maja Wieczór z piosenką w wykonaniu Piotra Bilika i jego przyjaciół
– 07- 16 kwietnia pielgrzymka autokarowa do Rzymu na obchody
– VII Światowego Dnia Młodzieży, w którym wzięło udział 150 osób
– 23 maja wyjazd 30 uczestników do Warszawy na Marsz dla Jezusa
– 25.06-04.07 pielgrzymka autokarowa do Rzymu
– 13-18.08 obóz wypoczynkowy w Krynicy Górskiej
– 10-25 sierpnia pielgrzymka autokarowa po Czechosłowacji, Austrii, Francji Belgii, Holandii oraz Niemczech.
Rozpoczęcie modlitwy w intencji jedności ruchów i stowarzyszeń. Spotkania odbywają się w Poradni Psychologicznej na Jasnej Górze. Uczestniczą w nich Anna Sułkowska,
Dorota Skibińska. Małgorzata Stuła Topolska i ks. Stanisław Gancarek.

Rok 1983

17 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne na rozpoczęcie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele Ewangelicko-Augsburskim
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie.
Odnowa pomagała w organizacji przez prowadzenie śpiewu i sprawowaniu funkcji lektorów. Podobną posługę podejmowała w latach 1994 i 1995.
Początek wspólnoty KANA
W styczniu 1993r. Na Jasnej Górze spotkało się 9 osób , które wyraziły pragnienie odnowienia swego życia chrześcijańskiego. Animatorka jednej z warszawskich
wspólnot Odnowy Charyzmatycznej za zgodą i błogosławieństwem swego duszpasterza
ks. biskupa Bronisława Dembowskiego przeprowadziła w tej grupie
Seminarium Życia w Duchu Świętym. W jednej z modlitw w czasie seminarium uczestniczył O. Ignacy Rękawek ZP, późniejszy duszpasterz wspólnoty KANA.

02 kwietnia ks. biskup Bronisław Dembowski
w kaplicy Ośrodka Duszpasterskiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego modlił się o nowe napełnienie Duchem Świętym każdego z uczestników Seminarium.
Otrzymane wtedy słowo to Tb 5, 17-23
Dalsze miesiące były czasem wzrostu i modlitwy w intencji powstałej wspólnoty.

18-21 marca odbyła się Ewangelizacja Satelitarna.
Transmisja nauczania Billy Grahama z Essen w Niemczech była oglądana
w Klubie Politechnik. Organizatorką była Małgorzata Stuła-Topolska.

14-16 maja zorganizowano Festiwal EXODUS
w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego. Za ewangelizację w ramach festiwalu na zaproszenie organizatorów była odpowiedzialna Małgorzata Stuła-Topolska.

11-13 czerwca odbył się Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej zorganizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury Chrześcijańskiej.
Współorganizatorami był Katolicki Związek Akademicki EMAUS
i Wojewódzki Ośrodek Kultury.
W ramach festiwalu odbyły się koncerty, występy artystów teatralnych, pantomima.
Miejscem gdzie to się to odbywało to kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi,
Klub Politechnik, Kościół Ewangelicki pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,
Aula Duszpasterstwa Akademickiego i Plac Biegańskiego.

24 czerwca przeszedł Marsz Trzeźwości, którego współorganizatorem
był Grzegorz Nienartowicz.

Rok 1994

Wspólnota Kana uczestniczyła posługą lektorów i w diakonii muzycznej w spotkaniu Ekumenicznym w Kościele ewangelicko-augsburskim pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
z udziałem Abpa. Stanisława Nowaka i ks. Bpa. Rudolfa Pastuchy, zwierzchnika ewangelickiej Diecezji Katowickiej.

W okresie wakacyjnym Mirosław Topolski wraz z żoną Małgorzatą współtworzą MIEDZYNARODOWĄ SZKOŁĘ EWANGELIZACJI dla Krajów Wschodu w Dursztynie.

W SZKOLE EWANGELIZACJI KERIGMA-CHARISMA-KOINONIA w Camparmo, organizowaną przez Szkołę Jana Chrzciciela bierze udział Tomasz Moroń.

Rok 1995

03 marca Światowe Dni Modlitwy Kobiet na zaproszenie ks. Henryka Kurzawy proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
Modlitwa ta zostanie podejmowana w następnych latach.W modlitwę zaangażowały się Małgorzata Stuła-Topolska, Teresa Pełka, Izabela Sekuła, Agnieszka Nejman. Natomiast ze strony Kościoła Ewangelicko-augsburskiego Małgorzata Gdula, Beata Preske, Beata Kurzawa.

03 kwietnia odbyły się pierwsze diecezjalne rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone w częstochowskich szkołach.
W Liceum Wojskowym na zaproszenie katechety ks. Andrzeja Kuliberdy. Udział brali Grzegorz Misiewicz, ze strony wspólnoty Kana: Mirosław Topolski, Małgorzata Stuła-Topolska, ze wspólnoty MAMRE: Włodzimierz Makieła i Jan Wilk.

W maju Seminarium prowadzone głównie przez ks. Stanisława Gancarka

29 maj – 03 czerwiec odbył się tydzień ewangelizacji w Katedrze, prowadzony przez ks. Stanisława Gancarka
Rozpoczęcie uczestnictwa w czwartkowych eucharystiach i adoracji, prowadzonych przez ks. Andrzeja Przybylskiego w kościele Imienia Maryi w intencji jesiennego Forum.

28września-01październik Forum EWANGELIZACJA 2000 na Jasnej Górze. Gościnnie
o. Manuel Casanova, oraz s. Frances Fitzsimons.
Organizatorami byli o. Ignacy Rękawek , ks. Stanisław Gancarek, Małgorzata Stuła-Topolska, Mirosław Topolski, oraz ze strony Odnowy z Krakowa: Maria Kantor i Witold Płatek.
Początek comiesięcznych czuwań nocnych Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.

Zawiązanie wspólnoty SILOE. Najpierw spotkania odbywały się przy Katedrze Świętej Rodziny, gdzie opiekę nad wspólnotą objął ks. Bronisław Preder, oraz Wiesław Jarząbek.
Zawiązała się również wspólnota ,,MICHAŁA ARCHANIOŁA” w Radomsku przy zgromadzeniu Ojców Franciszkanów.
Pierwszym jej liderem był Artur Dąbrowski. Obecnie opiekunem duchowym jest o. Janusz Łazarkiewicz, a liderem – Tadeusz Drycz.

Powołanie do istnienia RADY RUCHÓW dekretem ks. Biskupa Stanisława Nowaka.

Rok 1996

01 marca – współorganizowanie Światowego Dnia Modlitw Kobiet ( podobnie jak w 1995 roku).

31 marca – 02 kwietnia JEZUS MOIM ŻYCIEM I ZMARTWYCHWSTANIEM – wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w Kaplicy Św. Józefa na Halach jasnogórskich. Prowadzili je Roman Trzciński, Małgorzata Stuła-Topolska z mężem Mirosławem, Halina Szyller, Teresa Pełka.

25 kwietnia -27kwietnia Forum Ewangelizacyjne w Hali Polonia gdzie gościli :
Ralph Martin, Anna Shields, Peter Herbeck, o. Manuel Casanova. Hasłem przewodnim spotkania to ,, Co mówi Duch do Kościoła?”
Organizatorami tego spotkania byli O. Ignacy Rękawek, Małgorzata Stuła-Topolska, Mirosław Topolski, Witold Płatek i Maria Kantor z Krakowa.

03 grudnia – młodzieżowa grupa ewangelizacyjna z Malty -ewangelizacja na Halach Św. Józefa i w Wielniu, w Choroniu w Parafii Jana Crzciciela, oraz ewangelizacja uliczna na Placu Biegańskiego i na Promenadzie, w więzieniu w Herbach, na Giełdzie Towarowej na Zawodziu. Organizatorem ze strony Częstochowy był Mirosław Topolski.

Od września 1996 do maja 1997 – cotygodniowe audycje NAŚSZCZĘŚLIWSI NA ŚWIECIE – radio Jasna Góra Prowadzi wspólnota Kana początkowo odpowiedzialni Mirosław Topolski i Grzegorz Misiewicz , następnie Małgorzata Stuła-Topolska i Dorota Skibińska
Od września opiekunem wspólnoty Arka zostaje ks. Tomasz Dyjan.

Rok 1997

07 marca – współorganizowanie Światowego Dnia Modlitwy Kobiet

Od 1997 roku rozpoczyna się prowadzenie comiesięcznych diecezjalnych nocnych czuwań na Jasnej Górze

04-05 kwietnia – otwarty Kurs Filipa organizowany przez Kanę.
Osoby odpowiedzialne to Małgorzata Stuła-Topolska , Halina Szyller, Teresa Pełka.

W piątek po Bożym Ciele – wyjazd do Wrocławia na Czuwanie Odnowy w ramach Kongresu Eucharystycznego. W wyjeździe biorą udział wspólnoty ARKA i KANA zorganizowane przez ks. Tomasza Dyjana.
17 maja – MARSZ DLA JEZUSA w Częstochowie – zgromadził wszystkie wspólnoty.
Organizatorzy marszu to Małgorzata Stuła-Topolska, Mirosław Topolski, ks. Marian Pabiasz z Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej.

13-24 lipca – rekolekcje otwarte, organizowane przez Kanę w Czernickiej Górze w pallotyńskim Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni przy współudziale Szkoły Ewangelizacji z Krakowa. Temat rekolekcji ,, Sakramenty i Kurs Izajasza”

27 październik – Ks. bp. Antoni Długosz udzielił misji kanonicznej do przepowiadania Słowa Bożego w ramach duszpasterstwa ogólnego na terenie Archidiecezji Częstochowskiej Halinie Szyller, Teresie Pełce, Małgorzacie i Mirosławowi Topolskim.
Małgorzata Stuła-Topolska zostaje członkiem zarządu Rady Ruchów na trzyletnią kadencję; jest odpowiedzialna za ruchy z grupy ewangelizacyjnej.

Rok 1998

08.03.1998 współorganizowanie Światowego Dnia Modlitwy Kobiet.

09-19.03.1998 ICPE Outreach- na zaproszenie KANY ewangelizacja grupy międzynarodowej w częstochowskich liceach: im. Kopernika, Traugutta, Liceum Medycznym, Liceum Katolickim w Technicznych Zakładach Naukowych w przytulisku Św. Andrzeja Boboli w sali przy Katedrze dla KSM: przeprowadzenie rekolekcji w Kanie , u Salezjanów na Stradomiu dla młodzieży, w WSJOiE. Ukazał się też wywiad o ewangelizacji w radiu Fijat.

Wielki Post rozpoczyna pierwsze seminarium organizowane przez wspólnotę Arka a prowadzone przez Grażynę Piłkowską.

Małgorzata Stuła-Topolska zostaje pierwszym koordynatorem świeckim Odnowy w Duchu Świętym diecezji częstochowskiej.

Wspólnota Kana zorganizowała letnie rekolekcje na Bachledówce otwarte dla innych wspólnot.

W Myszkowie jako wspólnota Odnowy W Duchu Świętym konstytuuje się wcześniej istniejąca przy parafii Św. Piotra i Pawła grupa KRÓLOWEJ POKOJU. Osoby odpowiedzialne za wspólnotę to ks. Tomasz Dyjan i Cezary Kędziora.
Powstaje KARTA WSPÓLNOTY

Rok 1999

Wiosną 1999 diakonii paulińscy spotykają się w Leśniowie z Małgorzatą Stułą- Topolską diecezjalnym koordynatorem świeckim ODNOWY

W październiku rozpoczyna się we wspólnocie ARKA seminarium Życia w Duchu Świętym dla starszych animatorów OAZY parafialnej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i są rozplanowane na cały rok szkolny.

Rok 2000

Małgorzata Stuła-Topolska zostaje wybrana na drugą kadencję do Zarządu Rady Ruchów i nadal pozostaje odpowiedzialna za ruchy grupy ewangelizacyjnej.

Odnowa jest często zaangażowana w posługę muzyczną przy późniejszych spotkaniach organizowanych przez Radę Ruchów.

W marcu 2000 roku Małgorzata Stuła-Topolska zostaje członkiem Rady Krajowej Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

07-15 lipiec – pierwszy wyjazd misyjny Odnowy ( wspólnota Kana ) do parafii Św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, do klasztoru Ojców Paulinów.
Wyjazd z programem ewangelizacyjnym z darami w ramach DZIEŁ MISYJNYCH- Jolanta Bajcer, Izabela Sekuła, Małgorzata Stuła-Topolska i Wiktor Witwicki SJ

W sierpniu KURS -JANA prowadzony przez Szkołę Ewangelizacji z Nowego Sącza

Rekolekcje otwarte wspólnoty Kana w Krynicy Górskiej

W październiku Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego z udziałem Lindy Schubert, w kaplicy w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze. Organizatorami byli: ICPE, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej, wraz ze współpracą wspólnot Odnowy.

04 październik – pierwszy Dzień Jedności od czasu zaistnienia koordynacji diecezjalnej z udziałem ks.bpa. Jana Wątroby. Przekazanie dekretu ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka o nadania patronów Odnowie w archidiecezji w osobach bł. ks. Ludwika Gietyngiera, bł. ks. M. Binkiewicza, bł. s. Marii Kanuty Chrobot.

12 listopad – pierwsze spotkanie grupy przy Centrum Duchowości Księży Jezuitów. Udział wzięli O. Tadeusz Hajduk, Małgorzata i Mirosław Topolscy, Grażyna Piłkowska i Jolanta Bajcer.

Rok 2001

Wspólny opłatek Wspólnot Odnowy z ks. Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem w kościele OO. Franciszkanów w Radomiu ( II Dzień Jedności)

23-25 marzec – Kurs Filipa w ramach warsztatów dla uczestników Studium Duchowości Chrześcijańskiej , zorganizowany w Olsztynie przy współpracy animatorów z grupy
OO. Jezuitów, oraz z grupy z Radomska, wspólnoty Siloe z Częstochowy.

W listopadzie ks. dr. Jarosław Woch zostaje mianowany diecezjalnym koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym ( obok Koordynatora świeckiego Małgorzaty Stuły- Topolskiej).

W dniu 24 listopada odbył dzień skupienia dla animatorów w parafii Św. Piotra i Pawła w Myszkowie.

Rok 2002

We wrześniu 2002 r. wspólnota ,,Siloe” przeżywała ośmiotygodniowe seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Wraz z nimi seminarium przeżywała wspólnota Boga Ojca ze swym opiekunem ks. dr. Remigiuszem Lotą. W seminarium uczestniczyło około 70 osób .

Rok 2003

Wraz z wyborem Małgorzaty Stuły-Topolskiej do Rady Krajowej Odnowy w Duchu Świętym i objęciem przez nią funkcji wiceprzewodniczącej Odnowy w Duchu Świętym
w Polsce.
Nowym koordynatorem został wybrany i mianowany przez ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka – ARTUR DĄBROWSKI, który tą funkcję piastował przez okres pięciu lat. Koordynatorem duchownym był ks. dr. Jarosław Woch.

Rok 2004

Na przełomie roku 2003/2004 rozpoczął się diecezjalny kurs animatora
przy parafii Św. Józefa na Rakowie.
W tym kursie brali udział członkowie różnych wspólnot z całej diecezji częstochowskiej.

We wrześniu 2004 r. wspólnota SILOE zorganizowała i przeprowadziła siedmiotygodniowe seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym.
W wyżej wymienionym seminarium brali udział przedstawiciele siedmiu katolickich ruchów między innymi z Akcji Katolickiej, Legionu Maryi, Mamre, Misjonarzy Krwi Chrystusa, ze wspólnoty Ojca Pio i wspólnoty Boga Ojca i innych.

Rok 2005

Wspólnota STUDNIA z Myszkowa przeprowadziła kurs Abrahama, który przeznaczony jest dla osób początkujących, którzy chcą pogłębić swoją wiarę.

Wspólnota SILOE zorganizowała i poprowadziła seminarium na temat:
,,Uzdrowienie wewnętrzne człowieka”.
W seminarium brały udział osoby z różnych ruchów katolickich.

Rok 2006

Odbyło się spotkanie opłatkowe z ks. Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem, przeznaczone dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
Spotkanie odbyło się w parafii Św. Józefa.

Na Jasnej Górze odbyło się spotkanie liderów wszystkich wspólnot.

Wspólnota SILOE przeprowadziła seminarium na temat:
,, Jak rozmawiać z Bogiem”
W seminarium brało udział około 60 osób.

Rok 2007

W Myszkowie we wspólnocie STUDNIA nowym liderem została wybrana Jadwiga Kulak.

Wspólnota SILOE zorganizowała siedmiotygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, które przeżyło około 60 osób.

Na Jasnej Górze odbyło się spotkanie liderów wszystkich wspólnot.

Rok 2008

W czerwcu 2008odbyło się spotkanie formacyjne dla wspólnot NOWY SYJON i SILOE. Spotkanie miało miejsce u OO. Jezuitów w Częstochowie.

Na przełomie wakacji odbyły się rekolekcje dla wspólnot Odnowy w Duchu Święty w Olsztynie w Świętej Puszczy. W rekolekcjach brało udział około 40 osób.

6 września odbył się dzień jedności wspólnot w Sanktuarium Św. Józefa na Rakowie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele pięciu wspólnot SILOE jako gospodarz, MAGNIFICAT, ARKA, NOWY SYJON, oraz STUDNIA.

W październiku 2008r. ks. Arcybiskup Stanisław Nowak mianował
ks. Krzysztofa Tkacza koordynatorem diecezjalnym wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Na Jasnej Górze odbył się dzień jedności dla wszystkich wspólnot, i zawierzenia Odnowy w Duchu Świętym Częstochowskiej Pani Jasnogórskiej.

Rok 2009

W dniu 24 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe z ks. Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem w parafii pod wezwaniem Piotra i Pawła w Myszkowie.

W dniu 18 marca odbyło się spotkanie liderów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w parafii Biskupa Stanisława i Męczennika w Częstochowie.

W kwietniu wspólnoty odnowy w diecezji częstochowskiej podjęły się posługi w służbie porządkowej przy organizacji czuwania ogólnopolskiego na Jasnej Górze.

W dniu 25 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie liderów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w parafii. pw. Biskupa Stanisława i Męczennika.

W dniu 25 kwietni odbyło się kolejne spotkanie w ramach szkoły animatora. Tematem przewodnim spotkania była ,, Modlitwa Wstawiennicza”. Spotkanie odbyło się w Sanktuarium Św. Józefa a prowadziła je Ida Niemirowska z diecezji siedleckiej.

31 maja w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego odbyło się kolejne spotkanie modlitewno- ewangelizacyjne dla wszystkich wspólnot diecezji częstochowskiej.

W dniu 29 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie i zawiązanie nowej wspólnoty EFFATHA w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego.
W pierwszym spotkaniu brało udział pięć osób : Zuzanna Gawenda, Agnieszka Gawenda, Wanda Kaleta, Wiesław, Wiesław Jarząbek oraz Ireneusz Kluba obecny lider wspólnoty. Opiekę duszpasterską nad wspólnotą objął ks. Roman Łodziński proboszcz parafii.

Na przełomie września i października odbyło się seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym, które przeżywały równocześnie wszystkie wspólnoty Odnowy.
Tematem seminarium było:
„Przez Maryję do Jezusa”.

W tym roku funkcję sekretarza diecezjalnego Odnowy w Duchu Świętym
pełnił Rafał Soberka.

W listopadzie 2009 r. został wydany pierwszy biuletyn dla wspólnot
Odnowy w Duchu Świętym.
Redaktorami biuletynu są: Wiesław Jarząbek, Jacek Gąska oraz Andrzej Januszkiewicz.

Dnia 25 lipca wspólnota Studnia z Myszkowa przeżywała swoje rekolekcje
w Grabowej blisko Zawiercia.

W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia odbyły się rekolekcje diecezjalne dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Świętej Puszczy w Olsztynie k./ Częstochowy. Tematem rekolekcji była ,, Droga Jedności”.

Rok 2010

W dniu 6 marca odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w parafii pw. św. Melchiora Grodzkiego. Uroczystej Mszy Świętej przewodził ks. arcybiskup Stanisław Nowak.

W maju podczas czuwania ogólnopolskiego Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze wspólnota MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA z Czatachowej dołączyła do koordynacji diecezjalnej.

W czerwcu zawiązała się wspólnota MIRIAM przy parafii pw. św. Melchiora Grodzkiego. Odpowiedzialnymi za wspólnotę zostali Maria Putowska i Rafał Soberka. Opiekunem duchowym został ks. Marek Olejniczak.

4 lipca podczas rekolekcji letnich wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa z Czatachowej nastąpiło zawarcie przymierza wspólnoty z Bogiem i oficjalne zawiązanie wspólnoty. Opiekunem wspólnoty został o. Daniel Galus. Przez cały rok w parafii. pw. św. Melchiora Grodzkiego odbywały się spotkania modlitewno-ewangelizacyjne dla wszystkich
wspólnot Odnowy.

W dniach od 27 lipca do 5 sierpnia odbyły się rekolekcje diecezjalne dla wszystkich wspólnot w Świętej Puszczy w Olsztynie. Tematem rekolekcji było Uzdrowienie Wewnętrzne. W rekolekcjach brało udział 140 osób.

Przez okres całego roku funkcję sekretarza diecezjalnego Odnowy w Duchu Świętym pełnił Jacek Gąska.

Rok 2011

W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot w parafii pw. św. Melchiora Grodzkiego. Uroczystej Mszy Świętej przewodził ks. abp. Stanisław Nowak. Po Eucharystii odbyło się spotkanie opłatkowe w sali w Caritasie.

W dniach 28-30 stycznia w Olsztynie odbyły się zimowe rekolekcje diecezjalne dla wszystkich wspólnot. Podczas rekolekcji swoją obecnością zaszczycił nas ks. abp. Stanisław Nowak. Temat rekolekcji brzmiał: „Świętymi bądźcie, bo i Ja jestem święty.”
W rekolekcjach brało udział 130 osób.

W kwietniu zawiązała się wspólnota EMMANUEL w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Pierwszymi członkami wspólnoty byli Paweł Waszkowiak i Wiesław Jarząbek.
Opiekę duszpasterską nad wspólnotą objął ks. Ryszard Umański.

18 marca nowym koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Częstochowskiej został mianowany przez ks. abp. Stanisława Nowaka o. Mihovil Filipović.

W maju w Domu św. Gabriela zaczęła się spotykać grupa osób, która przyjęła nazwę wspólnoty SHALOM.
Opiekunem duchowym został o. Mihovil Filipović, a liderką została Teresa Pełka.

W czerwcu powstała Rada Diecezjalna wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
W skład Rady weszli o. Mihovil Filipović, o. Daniel Galus, Wiesław Jarząbek,
Dorota Skibińska, Dorota Drążkiewicz, Leszek Kumik, oraz br. Wojciech Kozieł.

W dniach 25-28 sierpnia odbyły się rekolekcje diecezjalne w Olsztynie. Tematem rekolekcji brzmiał: „Miłość Chrystusa przynagla nas.”.
W rekolekcjach brało udział 180 osób.

9 października odbyło się pierwsze spotkanie i zawiązanie wspólnoty BETANIA przy parafii pw. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników przy Rondzie Mickiewicza. Opiekunem duchowym został ks. proboszcz Sławomir Bartoszuk.