Odnowa

 

 

 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży, Centrum Apostolatu margaretka organizuje dla Ojca Świętego modlitwę
w postaci międzynarodowej margaretki.

Więcej informacji i zapisy pod linkiem www.margaretka.org.pl

 

Matka Boża w wielu orędziach zaprasza nas do modlitwy różańcowej. Różaniec jest modlitwą znaną w Kościele już od XIII wieku. Wielu papieży podkreślało jej ważność i moc. Na przestrzeni dziejów - w wielu krajach, w czasie doniosłych historycznych wydarzeń, powstawały specjalne bractwa różańcowe propagujące tę modlitwę i podejmujące do dziś wielkie krucjaty narodowe np. w Austrii, Niemczech, Portugalii, Brazylii, na Filipinach, na Węgrzech, także w Polsce; a nawet światowe - np. w czasie „Cudu nad Wisłą" w 1920 r oraz współcześnie na Filipinach. Bardzo ważnym elementem tych krucjat są różańcowe publiczne nabożeństwa i procesje, podejmowane jako znak jedności i wiary narodu zdeterminowanego w duchowej walce o Ojczyznę.

Ruch charyzmatyczny w Kościele Katolickim utożsamiany jest szczególnie z Odnową w Duchu Świętym. Jednak to cały Kościół jest z natury hierarchiczny i charyzmatyczny. W całej historii Kościoła Duch Święty obdarzał wiernych swoimi darami. Na początku chrześcijaństwa szczególnego działania mocy Ducha Świętego i Jego charyzmatów doświadczali apostołowie i ich następcy. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, które opisywał św. Łukasz. Charyzmaty w życiu pierwotnego Kościoła były bardzo widoczne i praktykowane. Jednak z czasem pojawił się problem z ich używaniem i interpretacją, czego efektem były liczne nadużycia, dlatego Kościół był ostrożny w ich stosowaniu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa charyzmaty były widoczne szczególnie w życiu wielu świętych. Jednak na przestrzeni całego Kościoła zaobserwowano ich zanik. Dopiero w czasach nowożytnych (wiek XX i XXI) obserwujemy mocne ożywienie nurtu charyzmatycznego w Kościele. W tym czasie wielu chrześcijan zaczęło doświadczać mocy działania Ducha Świętego i Jego darów. Papież Jan XXIII a następnie papież Paweł VI wzywali cały Kościół do modlitwy o nowe wylanie Ducha Świętego. Owej Pięćdziesiątnicy Kościół doświadczył podczas obrad Soboru Watykańskiego II. Był to najowocniejszy sobór w dziejach historii Kościoła. Należy przypomnieć, że ważną rolę podczas obrad tego soboru odegrał ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, który zachęcał ojców soborowych, aby Kościół bardziej otworzył się na świeckich. Jego przewodnia myśl brzmiała ,, człowiek jest drogą Kościoła”. Odnowa w Duchu Świętym w przeciwieństwie do innych ruchów  nie ma swojego założyciela, gdyż powstała z bezpośredniej inspiracji i działania Ducha Świętego. Można by powiedzieć, że założycielem Ruchu Charyzmatycznego w Kościele jest Duch Święty. Nadzwyczajne Jego działanie i obdarowanie darami w czasach nowożytnych wynikało z wewnętrznej potrzeby Kościoła, który potrzebował ożywienia.

 

Może Wasze małżeńska miłość trochę się zakurzyła? Może nie macie czasu na co dzień dla żony (męża), dzieci? Może uważacie, że po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu latach małżeństwa nie wypada już chodzić na randki ? Może chcecie razem z rodziną przeżyć wakacje z Bogiem?

Jeśli tak, to zapraszamy Was na Rekolekcje Wakacyjne dla Rodzin do malowniczej, górskiej Kamienicy u podnóża Gorców, niedaleko Szczawnicy. W tym roku organizujemy dwa turnusy w terminach: